سرور مجازی SSD

SSD-VPS-512MB


رم: 512MB
پردازنده: 1 هسته
فضا: 15GB (درایو پرسرعت SSD)

منابع سرور: اختصاصی
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
سرعت پورت: 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
مشاهده جزییات

SSD-VPS-1GB


رم: 1GB
پردازنده: 1 هسته
فضا: 25GB (درایو پرسرعت SSD)

منابع سرور: اختصاصی
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
سرعت پورت: 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
مشاهده جزییات

SSD-VPS-2GB


رم: 2GB
پردازنده: 2 هسته
فضا: 50GB (درایو پرسرعت SSD)

منابع سرور: اختصاصی
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
سرعت پورت: 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
لایسنس رایگان دایرکت ادمین
مشاهده جزییات

SSD-VPS-4GB


رم: 4GB
پردازنده: 4 هسته
فضا: 100GB (درایو پرسرعت SSD)

منابع سرور: اختصاصی
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
سرعت پورت: 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
لایسنس رایگان دایرکت ادمین
مشاهده جزییات

SSD-VPS-8GB


رم: 8GB
پردازنده: 4 هسته
فضا: 150GB (درایو پرسرعت SSD)

منابع سرور: اختصاصی
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
سرعت پورت: 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
لایسنس رایگان دایرکت ادمین
مشاهده جزییات