گواهینامه SSL

گواهینامه DV SSL Comodo

قابل استفاده برای 1 دامنه اصلی
قابل استفاده فقط در دامنه های بین المللی
عدم نیاز به ارسال مدارک رسمی
سقف بیمه: 10,000 دلار
نوع رمزگذاری و کلید امنیتی: SHA2
کلید امنیتی: 4096-2048
مشاهده جزییات

گواهینامه DV SSL

قابل استفاده برای 1 دامنه اصلی
قابل استفاده برای انواع پسوند های دامنه بین المللی و ir. (تمامی پسوند ها)
عدم نیاز به ارسال مدارک رسمی
سقف بیمه: 200,000 یورو
نوع رمزگذاری و کلید امنیتی: SHA2
کلید امنیتی: 4096-2048
مشاهده جزییات

گواهینامه OV SSL

قابل استفاده برای 1 دامنه اصلی
قابل استفاده برای انواع پسوند های دامنه بین المللی و ir. (تمامی پسوند ها)
عدم نیاز به ارسال مدارک رسمی
سقف بیمه: 400,000 یورو
نوع رمزگذاری و کلید امنیتی: SHA2
کلید امنیتی: 4096-2048
مشاهده جزییات

گواهینامه EV SSL

قابل استفاده برای 1 دامنه اصلی
قابل استفاده برای انواع پسوند های دامنه بین المللی و ir. (تمامی پسوند ها)
عدم نیاز به ارسال مدارک رسمی
سقف بیمه: 1,000,000 یورو
نوع رمزگذاری و کلید امنیتی: SHA2
کلید امنیتی: 4096-2048
مشاهده جزییات