آموزش انتقال دامنه های آی آر ir

در سه مرحله ی کوتاه می توانید دامنه های آی آر را انتقال دهید.
1- صاحب فعلی دامنه (انتقال دهنده)
    صاحب دامنه با شناسه کاربری  (nic handle) خود وارد سایت ایرنیک (nic.ir) می شود.
    وارد صفحه انتقال می شود، در مقابل دامنه مورد نظر گزینه « گشایش امکان انتقال» (open transfer) را کلیک می کنید. روی همان سطر یک شماره رمز(pin) دریافت خواهد کرد.
    این شماره را به اطلاع مالک جدید دامنه می رساند.

2- صاحب جدید دامنه
    با شناسه کاربری (nic handle) خود وارد سایت ایرنیک (nic.ir) می‌شوند.
    وارد صفحه انتقال می‌شوند، و نام دامنه مورد نظر برای درخواست را وارد می‌کنند.
    در صفحه بعد شماره رمز انتقال را وارد می‌کنند و پس از تعیین رابط مالی برای پرداخت هزینه، درخواست انتقال می‌کند. هزینه انتقال یک واحد (2500 تومان) است.
    باید مشخص کنید هزینه انتقال توسط کدام طرف پرداخت می‌شود: درخواست کننده، انتقال دهنده یا شخص ثالث.

3- صاحب فعلی دامنه
    صاحب فعلی دامنه در صفحه انتقال، در مقابل دامنه درخواستی، تقاضای انتقال را مشاهده می‌کند، که می‌تواند آن را رد یا تأیید کند.
    درصورت تایید، عبارت «در انتظار تایید مرکز ثبت» (waiting for registry approval) ظاهر خواهد شد.
    جهت تأیید نهایی انتقال، موافقت کتبی صاحب امتیاز دامنه باید بصورت رسمی، مکتوب و امضا شده به شماره فکس ۲۲۲۹۵۷۰۰ و یا به ایمیل آدرس info@nic.ir ارسال گردد.

در صورت تأیید انتقال توسط سایت ارنیک و پرداخت هزینه آن، انتقال انجام خواهد شد.

آموزش انتقال دامنه - انتقال دامنه های آی آر - تغییر شناسه کاربری دامنه های آی آر - انتقال دامنه - دامنه آی آر - انتقال دامنه های ملی

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

خوانده شده

عدم تایید دامنه های آی آر توسط وبسایت نیک و ثبت دامنه جایگزین

عدم تایید دامنه های آی آر توسط وبسایت نیک و ثبت دامنه جایگزیندر زمان ثبت تمامی دامنه ها با پسوند...

شناسه نیک چیست؟

شناسه نیک چیست؟ شناسه نیک یا NIC-Handle شناسه ای است که پایگاه فیزیک نظری نیک www.nic.ir جهت...

آموزش تغییر رابط مالی دامنه های آی آر

آموزش تغییر رابط مالی دامنه های آی آربرای تغییر رابط مالی دامنه های آی آر طبق آموزش زیر عمل...

آموزش تنظیم دی ان اس دامنه های آی آر ir

آموزش تنظیم دی ان اس دامنه های آی آر ir با استفاده از این آموزش در سه مرحله ی ساده قادر به تنظیم...

آموزش مشاهده وضعیت دامنه های آی آر

پس از ثبت دامنه های آی آر پیشنهاد می شود تا زمان تایید فعال سازی کامل دامنه ها، وضعیت دامنه های...