میزبانی وب ایران

پلان 200MB-DA-IR


فضا: 200MB
پهنای باند ماهیانه: 9GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

پلان 500MB-DA-IR


فضا: 500MB
پهنای باند ماهیانه: 12GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

پلان 1GB-DA-IR


فضا: 1GB
پهنای باند ماهیانه: 15GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


7,000تومان ماهیانه 21,000تومان سه ماهه 65,000تومان سالیانه

سفارش دهید
پلان 2GB-DA-IR


فضا: 2GB
پهنای باند ماهیانه: 25GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


10,000تومان ماهیانه 30,000تومان سه ماهه 99,000تومان سالیانه

سفارش دهید
پلان 3GB-DA-IR


فضا: 3GB
پهنای باند ماهیانه: 35GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


13,000تومان ماهیانه 39,000تومان سه ماهه 129,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید
پلان 5GB-DA-IR


فضا: 5GB
پهنای باند ماهیانه: 50GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


18,000تومان ماهیانه 54,000تومان سه ماهه 180,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید
پلان 7GB-DA-IR


فضا: 7GB
پهنای باند ماهیانه: 70GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


25,000تومان ماهیانه 75,000تومان سه ماهه 250,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید
پلان 10GB-DA-IR


فضا: 10GB
پهنای باند ماهیانه: 85GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


32,000تومان ماهیانه 96,000تومان سه ماهه 320,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید