میزبانی وب ایران

فروش این سرویس ها به دلیل محبوبیت بیشتر سرویس های میزبانی وب ویژه و تمرکز روی بالاترین سطح کیفیت سرویس دهی متوقف شده است، پیشنهاد می شود از سرویس های میزبانی وب ویژه استفاده کنید.

پلان 200MB-DA-IR


فضا: 200MB
پهنای باند ماهیانه: 9GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

پلان 500MB-DA-IR


فضا: 500MB
پهنای باند ماهیانه: 12GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

پلان 1GB-DA-IR 1 موجود است


فضا: 1GB
پهنای باند ماهیانه: 15GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


12,000تومان ماهیانه 36,000تومان سه ماهه 120,000تومان سالیانه

سفارش دهید
پلان 2GB-DA-IR


فضا: 2GB
پهنای باند ماهیانه: 25GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


17,000تومان ماهیانه 51,000تومان سه ماهه 170,000تومان سالیانه

سفارش دهید
پلان 3GB-DA-IR 1 موجود است


فضا: 3GB
پهنای باند ماهیانه: 35GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


22,000تومان ماهیانه 66,000تومان سه ماهه 220,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید
پلان 5GB-DA-IR


فضا: 5GB
پهنای باند ماهیانه: 50GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


29,000تومان ماهیانه 87,000تومان سه ماهه 290,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید
پلان 7GB-DA-IR


فضا: 7GB
پهنای باند ماهیانه: 70GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


36,000تومان ماهیانه 108,000تومان سه ماهه 360,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید
پلان 10GB-DA-IR


فضا: 10GB
پهنای باند ماهیانه: 85GB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
پشتیبانی کامل HTML/PHP/MySQL
نصب رایگان مدیریت محتوا
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


45,000تومان ماهیانه 135,000تومان سه ماهه 450,000تومان سالیانه (دامنه‌رایگان)

سفارش دهید