هاست دانلود

10GB-DL

فضا: 10GB
پهنای باند ماهیانه: 500GB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

30,000 تومان ماهیانه 90,000 تومان سه ماهه 330,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
50GB-DL

فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

70,000 تومان ماهیانه 200,000 تومان سه ماهه 770,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
100GB-DL

فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

120,000 تومان ماهیانه 350,000 تومان سه ماهه 1,300,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
500GB-DL

فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


290,000 تومان ماهیانه 850,000 تومان سه ماهه 3,100,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
1TB-DL

فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 10TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

490,000 تومان ماهیانه 1,450,000 تومان سه ماهه 5,300,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
2TB-DL

فضا: 2TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

900,000 تومان ماهیانه 2,500,000 تومان سه ماهه 9,500,000 تومان سالیانه
سفارش دهید