هاست دانلود

10GB-DL

فضا: 10GB
پهنای باند ماهیانه: 500GB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

20,000 تومان ماهیانه 60,000 تومان سه ماهه 220,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
50GB-DL

فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 2TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

55,000 تومان ماهیانه 160,000 تومان سه ماهه 600,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
100GB-DL

فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 4TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

90,000 تومان ماهیانه 260,000 تومان سه ماهه 950,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
500GB-DL

فضا: 500GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


250,000 تومان ماهیانه 700,000 تومان سه ماهه 2,600,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
1TB-DL

فضا: 1TB
پهنای باند ماهیانه: 10TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

450,000 تومان ماهیانه 1,300,000 تومان سه ماهه 4,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
2TB-DL

فضا: 2TB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
محل سرور: اروپا/آلمان
کنترل پنل دایرکت ادمین
پشتیبانی از HTML/PHP
پشتیبانی از انتقال بین سروری
پارک دامین: نامحدود
ادآن دامین: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات

800,000 تومان ماهیانه 2,300,000 تومان سه ماهه 8,800,000 تومان سالیانه
سفارش دهید