سرور مجازی پلاتینیوم (اختصاصی)

سرور های پلاتینیوم فنلاند با تعرفه های یکسان از دو برابر رم بیشتر نسبت به سرور های پلاتینیوم آلمان برخوردارند.

2GB-Platinum-Finland


رم: 2GB
پردازنده: 1 هسته
فضا: 25GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 2TB

محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


450,000 تومان ماهیانه 1,300,000 تومان سه ماهه 4,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
4GB-Platinum-Finland


رم: 4GB
پردازنده: 2 هسته
فضا: 40GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 4TB

محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


650,000 تومان ماهیانه 1,900,000 تومان سه ماهه 6,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
8GB-Platinum-Finland


رم: 8GB
پردازنده: 4 هسته
فضا: 80GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 8TB

محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


850,000 تومان ماهیانه 2,400,000 تومان سه ماهه 8,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
12GB-Platinum-Finland


رم: 12GB
پردازنده: 6 هسته
فضا: 120GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 12TB

محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,300,000 تومان ماهیانه 3,700,000 تومان سه ماهه 13,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
16GB-Platinum-Finland


رم: 16GB
پردازنده: 7 هسته
فضا: 150GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 16TB

محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,600,000 تومان ماهیانه 4,500,000 تومان سه ماهه 16,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
32GB-Platinum-Finland


رم: 32GB
پردازنده: 8 هسته
فضا: 200GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 20TB

محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,950,000 تومان ماهیانه 5,500,000 تومان سه ماهه 20,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید