میزبانی وب پربازدید

20GB-PRO


فضا: 20GB
پهنای باند ماهیانه: 1.5TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


35,000تومان ماهیانه 99,000تومان سه ماهه 350,000تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-PRO


فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 3TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


75,000تومان ماهیانه 199,000تومان سه ماهه 750,000تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-PRO


فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


150,000تومان ماهیانه 399,000تومان سه ماهه 1,500,000تومان سالیانه

سفارش دهید
200GB-PRO


فضا: 200GB
پهنای باند ماهیانه: 12TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


300,000تومان ماهیانه 799,000تومان سه ماهه 3,000,000تومان سالیانه

سفارش دهید
300GB-PRO


فضا: 300GB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


299,000تومان ماهیانه 890,000تومان سه ماهه 2,900,000تومان سالیانه

سفارش دهید