میزبانی وب پربازدید

20GB-PRO


فضا: 20GB
پهنای باند ماهیانه: 1.5TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


50,000تومان ماهیانه 150,000تومان سه ماهه 550,000تومان سالیانه

سفارش دهید
50GB-PRO


فضا: 50GB
پهنای باند ماهیانه: 3TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


100,000تومان ماهیانه 300,000تومان سه ماهه 1,100,000تومان سالیانه

سفارش دهید
100GB-PRO


فضا: 100GB
پهنای باند ماهیانه: 6TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


200,000تومان ماهیانه 600,000تومان سه ماهه 2,200,000تومان سالیانه

سفارش دهید
200GB-PRO


فضا: 200GB
پهنای باند ماهیانه: 12TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


400,000تومان ماهیانه 1,200,000تومان سه ماهه 4,400,000تومان سالیانه

سفارش دهید
300GB-PRO


فضا: 300GB
پهنای باند ماهیانه: 16TB

سایر امکانات:
کنترل پنل: دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر: کشور آلمان
مناسب سایت های پربازدید
گواهینامه SSL رایگان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


500,000تومان ماهیانه 1,500,000تومان سه ماهه 5,500,000تومان سالیانه

سفارش دهید