هاست دانلود

10GB-DL10GB فضا
700GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر: اروپا و آمریکا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین


مشاهده جزییات

15GB-DL15GB فضا
900GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر: اروپا و آمریکا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین


مشاهده جزییات

25GB-DL25GB فضا
1300GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر: اروپا و آمریکا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین


مشاهده جزییات

50GB-DL50GB فضا
2500GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر: اروپا و آمریکا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین


مشاهده جزییات

100GB-DL100GB فضا
3500GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر: اروپا و آمریکا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین


مشاهده جزییات

200GB-DL200GB فضا
4500GB پهنای باند ماهیانه
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر: اروپا و آمریکا
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین


مشاهده جزییات