اکانت مانیتورینگ

اکانت مانیتورینگ 5 دقیقهاین سرویس وضعیت وبسایت یا آی پی سرور های شما را به طور مداوم در بازه های زمانی 5 دقیقه ای بررسی می کند و به محض در دسترس نبودن سایت یا آی پی مربوطه شما را از طریق پیامک و ایمیل مطلع می کند.

بازه زمانی بررسی: 5 دقیقه
قابلیت مانیتورینگ 1 وبسایت یا آی پی
100 پیامک هدیه


اطلاعات بیشتر

اکانت مانیتورینگ 1 دقیقهاین سرویس وضعیت وبسایت یا آی پی سرور های شما را به طور مداوم در بازه های زمانی 1 دقیقه ای بررسی می کند و به محض در دسترس نبودن سایت یا آی پی مربوطه شما را از طریق پیامک و ایمیل مطلع می کند.

بازه زمانی بررسی: 1 دقیقه
قابلیت مانیتورینگ 3 وبسایت یا آی پی
200 پیامک هدیه


اطلاعات بیشتر

NEW به زودی