سرور اختصاصی آلمان

تمامی قیمت ها متناسب با نرخ ارز بوده و بروز هستند، تحویل سرور های اختصاصی آلمان ۱۵ دقیقه تا ۴۸ ساعت کاری می باشد.

EX41


رم: 32GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x4TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


616,000تومان ماهیانه + 1,232,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX41-SSD


رم: 32GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x500GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


616,000تومان ماهیانه + 1,232,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX41S


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x2TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


616,000تومان ماهیانه + 1,232,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX41S-SSD


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x240GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


616,000تومان ماهیانه + 1,232,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX51


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x4TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


763,000تومان ماهیانه + 1,512,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX51-SSD


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x500GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


763,000تومان ماهیانه + 1,512,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX61


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-8700
فضای ذخیره سازی: 2x6TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


910,000تومان ماهیانه + 1,806,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX61-NVME


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-8700
فضای ذخیره سازی: 2x500GB NVME

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


910,000تومان ماهیانه + 1,806,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
SX61


رم: 32GB DDR3
پردازنده: Intel® i7-3770
فضای ذخیره سازی: 4x6TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


1,064,000تومان ماهیانه + 1,064,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
SX131


رم: 32GB DDR3 ECC
پردازنده: Intel® E5-1650v2
فضای ذخیره سازی: 10x6TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


2,590,000تومان ماهیانه + 2,590,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
SX291


رم: 128GB DDR3 ECC
پردازنده: Intel® E5-1650v2
فضای ذخیره سازی: 15x6TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


3,808,000تومان ماهیانه + 3,808,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
AX60-SSD


رم: 64GB DDR4
پردازنده: AMD Ryzen 7 1700X
فضای ذخیره سازی: 2x500GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


910,000تومان ماهیانه + 1,806,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
AX160-NVME


رم: 128GB DDR4 ECC
پردازنده: AMD EPYC 7401P
فضای ذخیره سازی: 2x960GB NVME

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


2,576,000تومان ماهیانه + 2,576,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
AX160-SSD


رم: 128GB DDR4 ECC
پردازنده: AMD EPYC 7401P
فضای ذخیره سازی: 2x1.92TB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


2,730,000تومان ماهیانه + 2,730,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
PX61


رم: 64GB DDR4 ECC
پردازنده: Intel® E3-1275 v5
فضای ذخیره سازی: 2x4TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


910,000تومان ماهیانه + 1,806,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
PX61-SSD


رم: 64GB DDR4 ECC
پردازنده: Intel® E3-1275 v5
فضای ذخیره سازی: 2x512GB NVME

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


910,000تومان ماهیانه + 1,806,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
PX61-NVME


رم: 64GB DDR4 ECC
پردازنده: Intel® E3-1275 v5
فضای ذخیره سازی: 2x480GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


910,000تومان ماهیانه + 1,806,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید