سرور اختصاصی فنلاند

سرور های فنلاند از نظر نام گذاری و سخت افزار مشابه سرور های آلمان بوده و تنها تفاوت با سرور های آلمان موقعیت دیتاسنتر می باشد، همچنین این سرور ها با وجود کیفیت یکسان از هزینه ماهیانه کم تری نسبت به سرور های آلمان برخوردارند. تمامی قیمت ها متناسب با نرخ ارز بوده و بروز هستند، تحویل سرور های اختصاصی فنلاند ۱۵ دقیقه تا ۴۸ ساعت کاری می باشد.

EX41-Finland


رم: 32GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x4TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


624,000تومان ماهیانه + 1,408,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX41-SSD-Finland


رم: 32GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x500GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


624,000تومان ماهیانه + 1,408,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX41S-Finland


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x2TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


624,000تومان ماهیانه + 1,408,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX41S-SSD-Finland


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x240GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


624,000تومان ماهیانه + 1,408,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX51-Finland


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x4TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


792,000تومان ماهیانه + 1,728,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX51-SSD-Finland


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-6700
فضای ذخیره سازی: 2x500GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


792,000تومان ماهیانه + 1,728,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX61-Finland


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-8700
فضای ذخیره سازی: 2x6TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


960,000تومان ماهیانه + 2,064,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
EX61-NVME-Finland


رم: 64GB DDR4
پردازنده: Intel® i7-8700
فضای ذخیره سازی: 2x500GB NVME

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


960,000تومان ماهیانه + 2,064,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
AX60-SSD-Finland


رم: 64GB DDR4
پردازنده: AMD Ryzen 7 1700X
فضای ذخیره سازی: 2x500GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


960,000تومان ماهیانه + 2,064,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
AX160-NVME-Finland


رم: 128GB DDR4 ECC
پردازنده: AMD EPYC 7401P
فضای ذخیره سازی: 2x960GB NVME

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


2,864,000تومان ماهیانه + 2,944,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
AX160-SSD-Finland


رم: 128GB DDR4 ECC
پردازنده: AMD EPYC 7401P
فضای ذخیره سازی: 2x1.92TB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


3,040,000تومان ماهیانه + 3,120,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
PX61-Finland


رم: 64GB DDR4 ECC
پردازنده: Intel® E3-1275 v5
فضای ذخیره سازی: 2x4TB HDD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


960,000تومان ماهیانه + 2,064,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
PX61-SSD-Finland


رم: 64GB DDR4 ECC
پردازنده: Intel® E3-1275 v5
فضای ذخیره سازی: 2x512GB NVME

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


960,000تومان ماهیانه + 2,064,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
PX61-NVME-Finland


رم: 64GB DDR4 ECC
پردازنده: Intel® E3-1275 v5
فضای ذخیره سازی: 2x480GB SSD

سایر امکانات:
پورت: 1GBit/s
پهنای باند ماهیانه: 30TB
سیستم عامل: به انتخاب کاربر
حداکثر آی پی قابل سفارش: 32 عدد
مشاهده جزییات


960,000تومان ماهیانه + 2,064,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید