سرور مجازی پلاتینیوم NVMe

بالاترین سطح کیفیت سرور های مجازی در کلاس بین المللی

Platinum-1GB


رم: 1GB
پردازنده: 1 هسته
فضا: 25GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 2TB


پردازنده Intel® Core i9
پردازنده و رم اختصاصی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
پورت 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


150,000 تومان ماهیانه 450,000 تومان سه ماهه 1,650,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
Platinum-2GB


رم: 2GB
پردازنده: 2 هسته
فضا: 40GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 4TB


پردازنده Intel® Core i9
پردازنده و رم اختصاصی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
پورت 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


250,000 تومان ماهیانه 750,000 تومان سه ماهه 2,750,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
Platinum-4GB


رم: 4GB
پردازنده: 4 هسته
فضا: 80GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 8TB


پردازنده Intel® Core i9
پردازنده و رم اختصاصی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
پورت 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


400,000 تومان ماهیانه 1,200,000 تومان سه ماهه 4,400,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
Platinum-8GB


رم: 8GB
پردازنده: 6 هسته
فضا: 120GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 12TB


پردازنده Intel® Core i9
پردازنده و رم اختصاصی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
پورت 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


650,000 تومان ماهیانه 1,950,000 تومان سه ماهه 7,150,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
Platinum-12GB


رم: 12GB
پردازنده: 7 هسته
فضا: 150GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 16TB


پردازنده Intel® Core i9
پردازنده و رم اختصاصی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
پورت 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


850,000 تومان ماهیانه 2,550,000 تومان سه ماهه 9,350,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
Platinum-16GB


رم: 16GB
پردازنده: 8 هسته
فضا: 200GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 20TB


پردازنده Intel® Core i9
پردازنده و رم اختصاصی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
پورت 1 گیگابیت
موقعیت سرور: کشور آلمان
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,100,000 تومان ماهیانه 3,300,000 تومان سه ماهه 12,100,000 تومان سالیانه

سفارش دهید