سرور مجازی پلاتینیوم (فنلاند)

سرور های پلاتینیوم فنلاند با تعرفه های یکسان از دو برابر رم بیشتر نسبت به سرور های پلاتینیوم آلمان برخوردارند.

2GB-Platinum-Finland


رم: 2GB
پردازنده: 1 هسته
فضا: 25GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 2TB


محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


250,000 تومان ماهیانه 700,000 تومان سه ماهه 2,700,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
4GB-Platinum-Finland


رم: 4GB
پردازنده: 2 هسته
فضا: 40GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 4TB


محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


390,000 تومان ماهیانه 1,100,000 تومان سه ماهه 4,200,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
8GB-Platinum-Finland


رم: 8GB
پردازنده: 4 هسته
فضا: 80GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 8TB


محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


590,000 تومان ماهیانه 1,700,000 تومان سه ماهه 6,400,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
12GB-Platinum-Finland


رم: 12GB
پردازنده: 6 هسته
فضا: 120GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 12TB


محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


890,000 تومان ماهیانه 2,600,000 تومان سه ماهه 9,700,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
16GB-Platinum-Finland


رم: 16GB
پردازنده: 7 هسته
فضا: 150GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 16TB


محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,100,000 تومان ماهیانه 3,300,000 تومان سه ماهه 12,100,000 تومان سالیانه

سفارش دهید
32GB-Platinum-Finland


رم: 32GB
پردازنده: 8 هسته
فضا: 200GB (درایو NVMe SSD)
پهنای باند ماهیانه: 20TB


محل سرور: اروپا/فنلاند
پردازنده و رم اختصاصی
پردازنده Intel® Core i9
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,400,000 تومان ماهیانه 4,200,000 تومان سه ماهه 15,400,000 تومان سالیانه

سفارش دهید