سرور مجازی SSD (آلمان)

SSD-VPS-1GB 0 موجود است


رم: 1GB
پردازنده: 1 هسته
فضا: 25GB (درایو SSD)
پهنای باند ماهیانه: 2TB

محل سرور: اروپا/آلمان
پردازنده و رم اختصاصی
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


380,000 تومان ماهیانه 1,100,000 تومان سه ماهه 4,100,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
SSD-VPS-2GB 0 موجود است


رم: 2GB
پردازنده: 2 هسته
فضا: 40GB (درایو SSD)
پهنای باند ماهیانه: 4TB

محل سرور: اروپا/آلمان
پردازنده و رم اختصاصی
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


520,000 تومان ماهیانه 1,500,000 تومان سه ماهه 5,600,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
SSD-VPS-4GB 0 موجود است


رم: 4GB
پردازنده: 4 هسته
فضا: 80GB (درایو SSD)
پهنای باند ماهیانه: 8TB

محل سرور: اروپا/آلمان
پردازنده و رم اختصاصی
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


750,000 تومان ماهیانه 2,200,000 تومان سه ماهه 7,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
SSD-VPS-8GB 0 موجود است


رم: 8GB
پردازنده: 5 هسته
فضا: 120GB (درایو SSD)
پهنای باند ماهیانه: 12TB

محل سرور: اروپا/آلمان
پردازنده و رم اختصاصی
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,200,000 تومان ماهیانه 3,500,000 تومان سه ماهه 12,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید
SSD-VPS-12GB 0 موجود است


رم: 12GB
پردازنده: 6 هسته
فضا: 150GB (درایو SSD)
پهنای باند ماهیانه: 16TB

محل سرور: اروپا/آلمان
پردازنده و رم اختصاصی
پورت 1 گیگابیت
نصب خودکار سیستم عامل انتخابی
کنترل پنل مدیریت کامل سرور
فعالسازی آنی
مشاهده جزییات


1,600,000 تومان ماهیانه 4,600,000 تومان سه ماهه 16,900,000 تومان سالیانه
سفارش دهید