خرید لایسنس

لایسنس cPanel-Solo

لایسنس سی پنل (پشتیبانی از 1 اکانت)


مشاهده جزییات


640,000 تومان ماهیانه + 96,000 تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
لایسنس cPanel-Admin

لایسنس سی پنل (پشتیبانی از 5 اکانت)


مشاهده جزییات


960,000 تومان ماهیانه + 96,000 تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
لایسنس cPanel-Pro

لایسنس سی پنل (پشتیبانی از 30 اکانت)


مشاهده جزییات


1,280,000 تومان ماهیانه + 96,000 تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
لایسنس cPanel-Premier

لایسنس سی پنل (پشتیبانی از 100 اکانت)


مشاهده جزییات


1,920,000 تومان ماهیانه + 96,000 تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
لایسنس DirectAdmin

لایسنس کنترل پنل دایرکت ادمین


مشاهده جزییات

لایسنس CloudLinux

لایسنس سیستم عامل کلود لینوکس


مشاهده جزییات


384,000 تومان ماهیانه + 32,000 تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید